Last Minute - Hotel Jasmín - Krkonoše

Výhodné pobytové balíčky


Jaro - Hotel Jasmín - Krkonoše


Krásné léto - Hotel Jasmín - Krkonoše

Romantický Víkend - Hotel Jasmín - Krkonoše


Seniorský pobyt - Hotel Jasmín - Krkonoše

Hotel Jasmin*** Storno podmínky

Zrušení zájezdu zákazníkem - Stornopoplatky

Zákazník je oprávněn zrušit pobyt kdykoliv před nástupem na rezervovaný pobyt. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou formu a to buď v podobě emailu nebo faxové zprávy. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je doručení výše uvedeného oznámení recepci hotelu Jasmín***.

Stornopoplatky se účtují za každého účastníka při stornu:

31 a více dní před poskytnutím první služby 10 % z ceny objednaných služeb
30 - 21 dní před poskytnutím první služby 30 % z ceny objednaných služeb
20 - 14 dní před poskytnutím první služby 40 % z ceny objednaných služeb
13 - 07 dní před poskytnutím první služby 50 % z ceny objednaných služeb
od 6. dne před poskytnutím první služby 75 % z ceny objednaných služeb
při nedojezdu (nenastoupení na pobyt)
nebo při stornu po poskytnutí první služby
100 % z ceny objednaných služeb

U skupin (od 20 osob) se při stornu účtují za každého účastníka následující stornopoplatky:

31 a více dní před poskytnutím první služby

10 % z ceny objednaných služeb

30 - 21 dní před poskytnutím první služby

30 % z ceny objednaných služeb

20 - 15 dní před poskytnutím první služby

40 % z ceny objednaných služeb

14 - 08 dní před poskytnutím první služby

60 % z ceny objednaných služeb

od 7. dne před poskytnutím první služby

100 % z ceny objednaných služeb


Hotel Jasmín*** nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené stornopoplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem recepci hotelu nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.


01.07.2007 - Vítkovice v Krkonoších
Václav Toman
majitel hotelu